ἀ-παρ-εν-θύμητος

[280] ἀ-παρ-εν-θύμητος, nichts daneben überlegend, genau erwägend, M. Anton. 10, 8. – Adv., ib. 6, 53.

Quelle:
Wilhelm Pape: Handwörterbuch der griechischen Sprache. Braunschweig 31914, Band 1, S. 280.
Lizenz:
Faksimiles:
Kategorien: