ὑπ-εις-έρχομαι

[1185] ὑπ-εις-έρχομαι (s. ἔρχομαι), darunter od. heimlich hineinkommen, beschleichen; εἶτα λαϑὸν ὑπειςῆλϑε τὸ γῆρας Plat. Ax. 367 b; – bes. von Gemüthsstimmungen, ὑπειςέρχεταί με δέος, ἔλεος, Furcht, Mitleid beschleicht mich, Luc. de merc. cond. 11. 16; vgl. Schäf. Greg. Cor. p. 375 u. Jacobs Ach. Tat. p. 995.

Quelle:
Wilhelm Pape: Handwörterbuch der griechischen Sprache. Braunschweig 31914, Band 2, S. 1185.
Lizenz:
Faksimiles:
Kategorien: