ὑπ-εις-δύομαι

[1185] ὑπ-εις-δύομαι (s. δύω), mit aor. II. u. perf. act., darunter oder heimlich hineingehen, ὑπειςέδυ Her. 1, 12.

Quelle:
Wilhelm Pape: Handwörterbuch der griechischen Sprache. Braunschweig 31914, Band 2, S. 1185.
Lizenz:
Faksimiles:
Kategorien: