Bauchknecht

1. Bauchknecht – gross Geschlecht.Henisch, 207; Simrock, 770.


2. Die Familie Bauchknecht ist das grösste Geschlecht.Lehmann, 55, 2.

Dän.: Bug-knegt er af største slægt.


[Zusätze und Ergänzungen]

zu1.

Dän.: Bug-knecht er af stöste slaegt. (Prov. dan., 95.)


Quelle:
Karl Friedrich Wilhelm Wander (Hrsg.): Deutsches Sprichwörter-Lexikon, Band 1. Leipzig 1867.
Lizenz:
Kategorien: