Lessman, Federico Carlos: Plaza Major mit Kathedrale

Lessman, Federico Carlos: Plaza Major mit Kathedrale
Fotograf:Lessman, Federico Carlos
Entstehungsjahr:um 1870
Maße:100 x 160 mm
Technik:Kontaktabzug vom Negativ
Aufbewahrungsort:Caracas
Sammlung:Instituto autónomo Biblioteca Nacional Caracas
Land:Caracas
Kommentar:Architektur