Primoli, Giuseppe: La Logia dei Lanzi

Primoli, Giuseppe: La Logia dei Lanzi
Fotograf:Primoli, Giuseppe
Entstehungsjahr:1889
Land:Italien
Kommentar:Architektur