πάρα

[470] πάρα, steht – a) für παρά, wenn es dem regierten Worte nachgesetzt ist. – b) für πάρεστι u. πάρεισι, πάρ' ἔμοιγε καὶ ἄλλοι, Il. 1, 174, vgl. Scholl.; ὅσον σϑένος πάρα, Aesch. Pers. 163; ϑαῦμα δ' ὄμμασιν πάρα, Eum. 385; οὐδ' ὁ κωλύσων πάρα, Soph. El. 1188, vgl. O. R. 1236; u. c. inf., τοιαῦτα χαίρειν καὶ δακρύεσϑαι πά [470] ρα, Aesch. Spt. 796; οὐδὲ γὰρ κλαῦσαι πάρα, Soph. El. 278, vgl. 778. – S. auch πάρειμι.

Quelle:
Wilhelm Pape: Handwörterbuch der griechischen Sprache. Braunschweig 31914, Band 2, S. 470-471.
Lizenz:
Faksimiles:
470 | 471
Kategorien: