παρά-βατος

[472] παρά-βατος, poet. πάρβατος, übertreten, Διὸς οὐ πάρβατός ἐστιν μεγάλα φρήν, Aesch. Suppl. 1033. – Bei Soph. Ant. 866, κράτος παραβατὸν οὐδαμῇ πέλει, als adj. verb. zu παραβαίνω oxytonon.

Quelle:
Wilhelm Pape: Handwörterbuch der griechischen Sprache. Braunschweig 31914, Band 2, S. 472.
Lizenz:
Faksimiles:
Kategorien: