παρά-ζευξις

[478] παρά-ζευξις, , Verbindung, neben σύμμιξις Plut. adv. Colot. 6.

Quelle:
Wilhelm Pape: Handwörterbuch der griechischen Sprache. Braunschweig 31914, Band 2, S. 478.
Lizenz:
Faksimiles:
Kategorien: