παρά-θεσις

[478] παρά-θεσις, , 1) das Daneben- od. Dabeisetzen; ὀνομάτων, Pol. 3, 36, 3; Ggstz von κρᾶσις, D. L. 7, 151 aus Chrysipp.; der Zusatz, Sp. – Auch das Danebengesetztsein, die Nachbarschaft, τῆς πόλεως, Pol. 24, 5, vgl. 2, 17, 3, öfter; – das Danebenstellen, um zu vergleichen, die Vergleichung, καὶ σύγκρισις, Pol. 16, 29, 5; ἐκ παραϑέσεως, 3, 62, 11, öfter. – Bei Plut. Symp. 2, 4 eine Art des Ringens in der Palästra. – Bei den Gramm. das Nebeneinanderstellen, im Ggstz der eigentlichen Zusammensetzung, σύνϑεσις, oft in den Scholl.; Ggstz von ἕνωσις, S. Emp. adv. geom. 61. – 2) das Vorgesetzte, das vorgesetzte Gericht; Pol. 31, 4, 5; Ath. XIV, 664 c. – 3) das schriftliche Anführen, die Auseinandersetzung, Denkschrift, Sp.; bes. Anführen von Beweisstellen, Citaten; übh. Vorrath, Niederlage, αἱ εἰς τὰ στρατόπεδα παραϑέσεις Pol. 2, 15, 3, καὶ ϑησαυροί 26, 7, 7; Folgde; – αἱ τῶν φίλων παραϑέσεις, die Vorstellungen, der Rath, Pol. 9, 22, 10, vgl. 26, 1; Empfehlung, Sp.

Quelle:
Wilhelm Pape: Handwörterbuch der griechischen Sprache. Braunschweig 31914, Band 2, S. 478.
Lizenz:
Faksimiles:
Kategorien: