παρά-θυρος

[479] παρά-θυρος, neben od. bei der Thür, Sp.; ἡ παράϑυρος, die Nebenthür, Plut. Symp. 1, 2, 4.

Quelle:
Wilhelm Pape: Handwörterbuch der griechischen Sprache. Braunschweig 31914, Band 2, S. 479.
Lizenz:
Faksimiles:
Kategorien: