παρά-λογος

[488] παρά-λογος, 1) eigtl. wider od. gegen die Rechnung, anders, als man gerechnet hat, d. i. unerwartet, unvermuthet; Thuc. 1, 65; καὶ ἀπροςδόκητον, 2, 91, Pol. 2, 35, 6 u. öfter; Plut. Fab. 16 u. Folgde; auch adv., ὅσα ἂν παραλόγως ξυμβῇ, Thuc. 1, 140, οἱ παραλόγως δυςτυχοῦντες, Dem. 27, 68; καὶ εἰκῇ, Pol. 40, 3, 5; Sp. – 2) über die gewöhnliche Rechnung hinaus, τὰ παράλογα, die Speisen, welche den Gästen über ihre gewöhnlichen Portionen gereicht wurden, Xen. Lac. 5, 3.

Quelle:
Wilhelm Pape: Handwörterbuch der griechischen Sprache. Braunschweig 31914, Band 2, S. 488.
Lizenz:
Faksimiles:
Kategorien: