παρά-πλοος

[495] παρά-πλοος, zsgzgn -πλους, ὁ, das Vorbeifahren, zu Schiffe, bes. am Ufer entlang, Ueberfahren, Thuc. 1, 44. 2, 33; κεῖσϑαι τὴν Κέρκυραν ἐν καλλίστῳ τοῦ εἰς Πελοπόννησον ἀπὸ Σικελίας παράπλου, Xen. Hell. 6, 2, 9; Folgde, wie Pol. 2, 11, 13. – Auch die Küste, der Ort, an dem man vorbeifährt, Strab. XIV, 664; vgl. D. Sic. 3, 38.

Quelle:
Wilhelm Pape: Handwörterbuch der griechischen Sprache. Braunschweig 31914, Band 2, S. 495.
Lizenz:
Faksimiles:
Kategorien: