παρά-φασις

[505] παρά-φασις, , das Zureden, Trösten, Ermahnen; παραίφασις, Il. 11, 793. 15, 404 u. sp. D.; auch Anlockung, Anreiz, Il. 14, 217, mit dem Nebenbegriffe der Täuschung, ἐχϑρὰ πάρφασις, Pind. N. 8, 32. Auch = Beruhigung, Tröstung, παραμυϑία, Hesych.; Beschwichtigung, ἐρώτων, Ep. in athl. stat. 49 (Plan. 373).

Quelle:
Wilhelm Pape: Handwörterbuch der griechischen Sprache. Braunschweig 31914, Band 2, S. 505.
Lizenz:
Faksimiles:
Kategorien: