παρά-φωνος

[507] παρά-φωνος, daneben tönend; τὰ παράφωνα, die mit anklingenden Töne, Longin. de subl. 28, 1; φϑόγγοι, Music.

Quelle:
Wilhelm Pape: Handwörterbuch der griechischen Sprache. Braunschweig 31914, Band 2, S. 507.
Lizenz:
Faksimiles:
Kategorien: