παρά-ψαυσις

[509] παρά-ψαυσις, , leichte, oberflächliche Berührung, ἄκραχειρός, Plut. de gen. Socr. 20.

Quelle:
Wilhelm Pape: Handwörterbuch der griechischen Sprache. Braunschweig 31914, Band 2, S. 509.
Lizenz:
Faksimiles:
Kategorien: