παρα-βατέω

[472] παρα-βατέω, ein παραβάτης sein, auf dem Streitwagen neben dem Wagenlenker stehen, Philostr.; – übh. neben Einem im Wagen sitzen, in der poetischen Form παραιβατέω, Ath. XIII, 609 d.

Quelle:
Wilhelm Pape: Handwörterbuch der griechischen Sprache. Braunschweig 31914, Band 2, S. 472.
Lizenz:
Faksimiles:
Kategorien: