παρα-βιβάζω

[472] παρα-βιβάζω, daneben bringen, beseitigen, LXX.

Quelle:
Wilhelm Pape: Handwörterbuch der griechischen Sprache. Braunschweig 31914, Band 2, S. 472.
Lizenz:
Faksimiles:
Kategorien: