παρα-βλέπω

[472] παρα-βλέπω, daneben, von der Seite sehen; Ar. Ran. 409; ϑἀτέρῳ, sc. ὀφϑαλμῷ, Vesp. 497 Eccl. 498; – schlecht sehen, Luc. Necyom. 1; – übersehen, Pol. 6, 46, 6 u. Sp., auch verachten.

Quelle:
Wilhelm Pape: Handwörterbuch der griechischen Sprache. Braunschweig 31914, Band 2, S. 472.
Lizenz:
Faksimiles:
Kategorien: