παρα-γναθίς

[474] παρα-γναθίς, ίδος, ἡ, Backenstück am Helm, das neben der Backe sitzt und sie schützt, Schol. Il. 5, 743; ein herabhangendes Stück der Tiara, Strab. XV, 733.

Quelle:
Wilhelm Pape: Handwörterbuch der griechischen Sprache. Braunschweig 31914, Band 2, S. 474.
Lizenz:
Faksimiles:
Kategorien: