παρα-γραφίς

[475] παρα-γραφίς, ίδος, ἡ, ein Werkzeug zum Schreiben, Poll. 4, 18. 10, 59.

Quelle:
Wilhelm Pape: Handwörterbuch der griechischen Sprache. Braunschweig 31914, Band 2, S. 475.
Lizenz:
Faksimiles:
Kategorien: