παρα-δέω

[476] παρα-δέω (s. δέω), an der Seite anbinden, παραδέδεντο Moschio bei Ath. V, 208 b.

Quelle:
Wilhelm Pape: Handwörterbuch der griechischen Sprache. Braunschweig 31914, Band 2, S. 476.
Lizenz:
Faksimiles:
Kategorien: