παρα-δια-τάσσομαι

[476] παρα-δια-τάσσομαι, att. -τάττομαι, umordnen, abändern, Hierocl. bei Stob. Flor. 39, 36.

Quelle:
Wilhelm Pape: Handwörterbuch der griechischen Sprache. Braunschweig 31914, Band 2, S. 476.
Lizenz:
Faksimiles:
Kategorien: