παρα-δια-φέρομαι

[476] παρα-δια-φέρομαι, daneben durch, ans Ziel getragen werden, παραδιενεχϑείς, Strab. 3, 2, 5, nach conj.

Quelle:
Wilhelm Pape: Handwörterbuch der griechischen Sprache. Braunschweig 31914, Band 2, S. 476.
Lizenz:
Faksimiles:
Kategorien: