παρα-δοκέω

[477] παρα-δοκέω (s. δοκέω), falsch oder verkehrt meinen, gew. impers. παραδοκεῖ μοι, es erscheint mir in falschem Licht, ich habe eine falsche Meinung oder Ansicht, bei Xen. Ath. 3, 1 f. L.

Quelle:
Wilhelm Pape: Handwörterbuch der griechischen Sprache. Braunschweig 31914, Band 2, S. 477.
Lizenz:
Faksimiles:
Kategorien: