παρα-δράω

[477] παρα-δράω, Jemandem dienen, τινί τι, οἷάτε τοῖς ἀγαϑοῖσι παραδρώωσι (gedehnt aus παραδρῶσι) χέρηες, Od. 15, 324.

Quelle:
Wilhelm Pape: Handwörterbuch der griechischen Sprache. Braunschweig 31914, Band 2, S. 477.
Lizenz:
Faksimiles:
Kategorien: