παρα-δυναστεία

[478] παρα-δυναστεία, , das Danebenherrschen, Sp.; auch παραδυνάστευσις.

Quelle:
Wilhelm Pape: Handwörterbuch der griechischen Sprache. Braunschweig 31914, Band 2, S. 478.
Lizenz:
Faksimiles:
Kategorien: