παρα-δωσείω

[478] παρα-δωσείω, desiderat. von παραδίδωμι, ich bin geneigt zu übergeben oder zu überliefern, Thuc. 4, 28.

Quelle:
Wilhelm Pape: Handwörterbuch der griechischen Sprache. Braunschweig 31914, Band 2, S. 478.
Lizenz:
Faksimiles:
Kategorien: