παρα-δύομαι

[478] παρα-δύομαι, mit aor. II. act. παρέδῡν (s. δύω), daneben hineingehen; στεινωπῷ ἐν ὁδῷ παραδύμεναι, Il. 23, 416; παρέδυν, Ar. Eccl. 55; εἰς τὴν πόλιν παραδύντα, Plat. Rep. IV, 421 e; ἡ παρανομία ῥᾳδίως λανϑάνει παραδυομένη, IV, 424 d; παρέδυ ἐπὶ τὴν εἴςπραξιν, Dem. 24, 160; εἶϑ' ὅταν παραδύῃ τὸ οἰνάριον, Ath. XIII, 607 c.

Quelle:
Wilhelm Pape: Handwörterbuch der griechischen Sprache. Braunschweig 31914, Band 2, S. 478.
Lizenz:
Faksimiles:
Kategorien: