παρα-ζωνίδιος

[478] παρα-ζωνίδιος, ία, ον, = παραζώνιος, τὰ παρ. = παραζώνια, Posid. bei Ath. IV, 176 b.

Quelle:
Wilhelm Pape: Handwörterbuch der griechischen Sprache. Braunschweig 31914, Band 2, S. 478.
Lizenz:
Faksimiles:
Kategorien: