παρα-θαλασσίδιος

[478] παρα-θαλασσίδιος, -ττίδιος, = παραϑαλάσσιος, Thuc. 6, 62 u. Sp., wie D. Cass. 54, 9.

Quelle:
Wilhelm Pape: Handwörterbuch der griechischen Sprache. Braunschweig 31914, Band 2, S. 478.
Lizenz:
Faksimiles:
Kategorien: