παρα-θεμιστεύω

[478] παρα-θεμιστεύω, ein Gesetz übertreten, Jemand dadurch beeinträchtigen, τινά, Hermes bei Stob. ecl. phys. p. 984.

Quelle:
Wilhelm Pape: Handwörterbuch der griechischen Sprache. Braunschweig 31914, Band 2, S. 478.
Lizenz:
Faksimiles:
Kategorien: