παρα-θερμαίνω

[478] παρα-θερμαίνω, daneben, an der Seite erwärmen; τὴν ψυχήν, vom Wein, Ath. V, 185 e; u. übertr., LXX.; παραϑερμανϑείς, Aesch. 2, 157.

Quelle:
Wilhelm Pape: Handwörterbuch der griechischen Sprache. Braunschweig 31914, Band 2, S. 478.
Lizenz:
Faksimiles:
Kategorien: