παρα-θετικός

[478] παρα-θετικός, ή, όν, daneben- oder dazustellend (?).

Quelle:
Wilhelm Pape: Handwörterbuch der griechischen Sprache. Braunschweig 31914, Band 2, S. 478.
Lizenz:
Faksimiles:
Kategorien: