παρα-θεωρέω

[479] παρα-θεωρέω, Etwas neben etwas Anderm betrachten, τί πρός τι, im Vergleich mit Etwas, καὶ πρὸς τοὺς ἄλλους παραϑεωρῶν ἐμαυτόν, Xen. Mem. 4, 8, 7, wie Sp., z. B. D. Cass. 56, 36; τί τινι, Luc.; – übersehen, vernachlässigen, verachten, D. Hal. de Isae. 18 u. N. T.

Quelle:
Wilhelm Pape: Handwörterbuch der griechischen Sprache. Braunschweig 31914, Band 2, S. 479.
Lizenz:
Faksimiles:
Kategorien: