παρα-θλίβω

[479] παρα-θλίβω, von der Seite oder an der Seite drücken, ὀφϑαλμόν, Sext. Emp. pyrrh. 1, 47.

Quelle:
Wilhelm Pape: Handwörterbuch der griechischen Sprache. Braunschweig 31914, Band 2, S. 479.
Lizenz:
Faksimiles:
Kategorien: