παρα-θρασύνω

[479] παρα-θρασύνω, = παραϑαρσύνω, med., zur unrechten Zeit muthig od. dreist sein, Sp.

Quelle:
Wilhelm Pape: Handwörterbuch der griechischen Sprache. Braunschweig 31914, Band 2, S. 479.
Lizenz:
Faksimiles:
Kategorien: