παρα-θρώσκω

[479] παρα-θρώσκω (s. ϑρώσκω), vorbeilaufen oder -springen, τινά, D. Per. 286 im praes.

Quelle:
Wilhelm Pape: Handwörterbuch der griechischen Sprache. Braunschweig 31914, Band 2, S. 479.
Lizenz:
Faksimiles:
Kategorien: