παρα-θήγω

[479] παρα-θήγω, (woran) wetzen, schärfen; Hermipp. bei Plut. Pericl. 33; πέτραι παραϑηγόμεναι τῷ κλύσματι, Luc. Navig. 9; – übertr., wozu anreizen, ermuntern, ὁ τὰς ὀργὰς αὐτοῖς παραϑήξας, D. Hal. 8, 57; a. Sp.

Quelle:
Wilhelm Pape: Handwörterbuch der griechischen Sprache. Braunschweig 31914, Band 2, S. 479.
Lizenz:
Faksimiles:
Kategorien: