παρα-κατα-χράομαι

[482] παρα-κατα-χράομαι (s. χράομαι), daneben gebrauchen, τινί, Arist. partt. anim. 2, 16 H. A. 4, 10.

Quelle:
Wilhelm Pape: Handwörterbuch der griechischen Sprache. Braunschweig 31914, Band 2, S. 482.
Lizenz:
Faksimiles:
Kategorien: