παρα-κειμένως

[482] παρα-κειμένως, daneben, Ath. XI, 489 b; – hierauf, Plut. u. a. Sp., wie S. Emp., deinceps.

Quelle:
Wilhelm Pape: Handwörterbuch der griechischen Sprache. Braunschweig 31914, Band 2, S. 482.
Lizenz:
Faksimiles:
Kategorien: