παρα-κενόω

[482] παρα-κενόω, daneben, dabei ausleeren, τὸ παρακενωϑέν, Plut. plac. phil. 4, 22.

Quelle:
Wilhelm Pape: Handwörterbuch der griechischen Sprache. Braunschweig 31914, Band 2, S. 482.
Lizenz:
Faksimiles:
Kategorien: