παρα-κινδύνευσις

[482] παρα-κινδύνευσις, , das Wagen, waghaftes Un [482] ternehmen; παρακινδύνευσιν ποιῶ, c. inf., Thuc. 5, 100; Sp., wie D. Hal. 1, 57.

Quelle:
Wilhelm Pape: Handwörterbuch der griechischen Sprache. Braunschweig 31914, Band 2, S. 482-483.
Lizenz:
Faksimiles:
482 | 483
Kategorien: