παρα-κοιτέω

[484] παρα-κοιτέω, = παρακοιμάομαι; μία σημαία τῷ στρατηγῷ παρακοιτεῖ, Pol. 6, 33, 12; Teles bei Stob. Floril. 98, 72.

Quelle:
Wilhelm Pape: Handwörterbuch der griechischen Sprache. Braunschweig 31914, Band 2, S. 484.
Lizenz:
Faksimiles:
Kategorien: