παρα-κοπή

[484] παρα-κοπή, , das Verschlagen, Verfälschen des Geldes; wohl nur übertr., Wahnsinn; Aesch. Ag. 216 Eum. 317; τῇ τοῦ προεστῶτος ἀνοίᾳ καὶ παρακοπῇ, Pol. 40, 3, 2; Sp., wie Plut.

Quelle:
Wilhelm Pape: Handwörterbuch der griechischen Sprache. Braunschweig 31914, Band 2, S. 484.
Lizenz:
Faksimiles:
Kategorien: