παρα-κρίνω

[485] παρα-κρίνω (s. κρίνω), 1) neben einander ordnen od. stellen, bes. von einer Schlachtordnung, pass., π' ζὸς παρακεκριμένος παρὰ τὸν αἰγιαλόν, am Gestade in Schlachtordnung aufgestelltes Fußvolk, Her. 9, 98; eben so παρεκρίϑησαν διαταχϑέντες, 8, 70; u. so noch Plut., z. B. εἶδε περὶ τὰς πύλας ἔξω πλῆϑος ἀνϑρώπων ἑκατέρωϑεν τῆς ὁδοῠ παρακεκριμένων, Cat. min. 13. – 2) neben einander stellen, um zu vergleichen und zu beurtheilen, Sp.

Quelle:
Wilhelm Pape: Handwörterbuch der griechischen Sprache. Braunschweig 31914, Band 2, S. 485.
Lizenz:
Faksimiles:
Kategorien: