παρα-κόπτω

[485] παρα-κόπτω, 1) falsch schlagen, falsche Münze, falsche Stempel machen; νόμισμα, D. Sic. 1, 78; κίβδηλα καὶ νόϑα καὶ παρακεκομμένα, Luc. adv. ind. 2, auch übertr., ἀνδράρια μοχϑηρά, παρακεκομμένα, ἄτιμα καὶ παράσημα, Ar. Ach. 491; täuschen, betrügen, im pass., ὑπ' ἀλφιταμοιβοῠ παρεκόπην, Nub. 630, u. im med., betrügen, τινά, Equ. 856; τινά τινος, Einen um Etwas, ihn dessen betrügerischer Weise berauben, 804. – 2) oft übtr., τὰς φρένας παρακόπτειν, den Verstand verprägen, wahnsinnig machen, Eur. Hipp. 238; dah. παρακεκομμένος, wahnsinnig, Sp.; auch παρακόπτειν τῇ διανοίᾳ, wahnsinnig werden, Arist. de mirab. 31; Pl ut. u. a. Sp.; auch absol., παρακόψας, wahnsinnig, D. L. 4, 44 u. oft. – 3) abhauen, verstümmeln, τῶν ζῴων μέλη παρακεκομμένα, Pol. 10, 15, 5.

Quelle:
Wilhelm Pape: Handwörterbuch der griechischen Sprache. Braunschweig 31914, Band 2, S. 485.
Lizenz:
Faksimiles:
Kategorien: