παρα-κύπτω

[486] παρα-κύπτω, sich daneben bücken, bes. daneben stehen u. sich bücken, um Etwas genauer zu besehen, verstohlen aus der Thür od. dem Fenster blicken, vgl. Ar. Pax 983, ἄν τις προςέχῃ τὸν νοῦν αὐταῖς ἀναχωροῦσιν· κᾆτ' ἢν ἀπίῃ παρακ ύπτουσιν; Thesm. 797 u. öfter; Luc. Pisc. 30; auch = sich hineinschleichen, Sp. – Bei Dem. 4, 24, τὰ ξενικὰ παρακύψαντα ἐπὶ τὸν τῆς πόλεως πόλεμονπανταχοῖ μᾶλλον οἴχεται πλέοντα, gleichsam nur hineingucken in den Krieg und sich dann lieber zu anderen Dingen wenden.

Quelle:
Wilhelm Pape: Handwörterbuch der griechischen Sprache. Braunschweig 31914, Band 2, S. 486.
Lizenz:
Faksimiles:
Kategorien: