παρα-λάμπω

[486] παρα-λάμπω, daneben oder an der Seite leuchten, Plut. plac. phil. 2, 18.

Quelle:
Wilhelm Pape: Handwörterbuch der griechischen Sprache. Braunschweig 31914, Band 2, S. 486.
Lizenz:
Faksimiles:
Kategorien: