παρα-λεαίνω

[486] παρα-λεαίνω, daneben, dabei glätten, χρῶτα, Clearch. bei Ath. XII, 522 d.

Quelle:
Wilhelm Pape: Handwörterbuch der griechischen Sprache. Braunschweig 31914, Band 2, S. 486.
Lizenz:
Faksimiles:
Kategorien: